Fàilte air moladh riaghailtean lockdown a' lùghdachadh

Chuir Aonghas Brianan MacNill fàilte air beachd an t-Ollamh Ùisdean Pennington (SSS) - na h-Eileanan a' chleachdadh nan sgìre sònraichte far am faodadh riaghailtean lockdown a' lùghdachadh air thoiseach air pìosan eile dhan dùthaich.

Thuirt e cuideachd ge-tà - airson seo a dhèanamh - gu feumadh tòrr a bharrachd deuchainnean a dhèanmh gus smachd a' chumail air sgapadh sam bith den bhìorus.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.