A-staigh

Calum, Seonag agus Mara ag innse mar a tha iadsan a' dèiligeadh ri a bhith glaiste 'a-staigh' ri linn a' Choròna-Bhìorais.