Slighe rothaireachd ùr ga rannsachadh

Tha co-chomhairle phoblach air tòiseachadh ann an Earra-Ghàidheal mu shlighe rothaireachd ùr eadar a' Choingheal agus an Dùn Beag ann an sgìre Latharna.

'S e Comann Saidheans Mara na h-Alba a tha ga chur air adhart 's iad airson 's nach bi aig luchd-obrach a tha a' cleachdadh bhaidhseagalan ri dhol air an rathad mhòr.

Seo Andreas Wolff.