Eaglaisean air-loidhne

Bho chaidh casg a chur air daoine bho bhith a' cruinneachadh, b' fheudar do dh'eagalaisan air feadh na dùthcha na dorsan aca a dhùnadh.

Ach tha iad air dòighean ùra a lorg gus an teachdaireachd aca a sgaoileadh air-loidhne.

Agus tha co-dhiù feadhainn aca air mothachadh air barrachd dhaoine a bhith anns an èisteachd.

Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.