Teicneolas agus a' choròna-bhìoras

Tha an dòigh anns a bheil tòrr againn a' cleachdadh teicneolas air atharrachadh air sgàth a'choròna-bhìorais.

Chan e a-mhàin gun bheil tòrr againn ag obair bhon taigh, ach tha sinn a' conaltradh le càirdean is caraidean tro theicneòlas - fiù's a' dol gu pàrtaidhean air-loighne.

Agus tha fhios gu mair cuid dhen atharrachadh nuair a bhios am pandemic seachad. Tha an aithris-sa aig Eilidh NicAoidh.