Sgiathan-aodann medigeach

Air feadh na dùthcha tha mòran chompanaidhan a' cur ris na h-oidhirpean gus aodach agus uidheamachd dìon a dhèanamh do luchd-obrach slàinte.

Ann an Inbhir Nis tha trì companaidhean air tighinn còmhla airson sgiathan-aodann medigeach a chruthachadh.

Tha iad a-nis air barrachd air dà mhìle dhiubh a chruthachadh airson a chur gu Ospadal a Rathaig Mhòir agus dachannan cùram. Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.