Eaconomaidh a' fulang ri linn a' choròna-bhìorais

Tha eaconomaidh an t-saoghail air crith-thalmhainn fhulang air sailleabh a' choròna-bhìorais.

Aig ìre iondail ge-ta, chaidh rabhadh a thoirt seachad gum bi an leithid Club Shòisealta Nis air Eilean Lèodhais ann an cunnart mas e suidheachadh a tha seo a tha dol a mhaireachdainn fad ùine.

Seo am fear-naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc.

Air fhoillseachadh