Cuideachadh ann an Ìle

Tha timcheall air 80 duine ag obair gu saor-thoileach ann an Ìle gus taic a thoirt do dhaoine a tha feumach air aig an àm seo.

Ach tha dragh ann nach gabh an aon chompanaidh a tha a' ruith bhùithdean mòra san eilean ri pàigheadh air a' fòn nuair a tha daoine ag òrdachadh stuth.

Agus chan fhada a bhios airgead air fhàgail aig daoine a-staigh.

Seo Andreas Wolff.