Dà chùis dearbhte anns na h-Eileanan an Iar

Chaidh a' chiad dà chùis de Chovid-19 a dhearbhadh anns na h-Eileanan an Iar.

Dhearbh Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gur ann an Leòdhas a tha an dithis euslainteach stèidhichte.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.