Pìobairean a' dèanamh luaidh air luchd-obrach slàinte

Bha daoine air feadh na dùthcha a' bualadh am boisean a-raoir gus taing a thoirt dha luchd-obrach nan seirbheisean slàinte.

Nochd beachd cuideachd gum bu chòir iarraidh air pìobairean cluiche taobh a-muigh nan dachannan aca às dèidh sin.

Tha Andreas Wolff ag aithris.