Taic do ghnìomhachasan

Ged a tha taic ri fhaotainn bhon riaghaltas do ghnìomhachasan ri linn na bhìorais, tha dragh air cuid nach eil e buileach freagarrach dhaibhsan - daoine a tha ag obair air an ceann fhèin nam measg. Ach tha Riaghaltasan Westminster agus Holyrood ag obair air planaichean an-dràsta airson taic a thoirt dhaibh. Seo Andreas Wolff.