Iarrtasan poileasaidh an NFU an Alba

Bidh na milleanan notaichean a bharrachd a dhìth air gnìomhachas an àiteachais ma tha iad a' dol a choileanadh amasan a thaobh atharrachadh na gnàth-thìde.

Sin a rèir Aonadh nan Tuathanach ann an Alba, agus iad a' mìneachadh na tha iad ag iarraidh bho phoileasaidhean an riaghaltais san àm ri teachd.

Tha Fionnlagh Cunniffe ag aithris.

Air fhoillseachadh