Sùil air Mion-Chànain: Eilean Mhanainn

Anns an t-sreath againn air mion-chànanan na Rìoghachd Aonaichte, tha sinn an-diugh a' coimhead air Gàidhlig Eilein Mhanainn.

Ged a bhàsaich an duine mu dheireadh aig an robh i bho thùs anns na 70-an, tha sgoil an-diugh a' teagasg tro mheadhan a' chànain.

'S i 's dòcha an aon chànan san Roinn Eòrpa far an do thachair a leithid.

Bhruidhinn Andreas Wolff ri Gillechrìost MacIllEòin à Eilean Mhanainn.