Dè na nithean a tha fo smachd Westminster?

An ceann beagan is trì seachdainean, thèid iarraidh oirnn bhòtadh airson riaghaltas ùr a thaghadh dhan Rìoghachd Aonaichte.

Dè na cuspairean ge-tà a bheir oirnn bhòtadh taobh seach taobh - agus a bheil buinteanas aca uile ri Pàrlamaid Westminster neo ri ùghdarras air choireigin eile?

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Darren Linc, air a bhith a' toirt sùil air dè na nithean a tha fo smachd Westminster, agus dè nach eil.