Manifesto nan Libearalach Deamocratach

Dh'fhoillsich na Libearalaich Dheamocratach am manifesto aca an-diugh, le gealladh gun cuir iad stad air Brexit.

Le bhith a' fuireach san EU tha am pàrtaidh ag ràdh gun tèid na billeanan notaichean a shaoradh airson sheirbheisean poblach agus a bhith a' brosnachadh co-ionnannachd.

Tha na Lib Demaich cuideachd ag ràdh gun tèid barrachd dealain a chruthachadh tro dhòighean ath-nuadhachail ann an oidhirp buaidh a thoirt air atharrachadh na gnàth-shìde.