Sùil air Mion-Chànain: Còrnais

San t-sreath againn air mion-chànain na Rìoghachd Aonaichte, a-nochd 's i a' Chòrnais a tha fon phrosbaig.

Chaidh a mheas mar chànan marbh anns an fhicheadamh linn, ach an-diugh tha na ceudan ga bruidhinn mar dàrna chànan. Na bu tràithe am bliadhna dh'fhoillsich Comhairle na Còirne barrachd taic dhan chànan.