BBC Naidheachdan

Johnson 's Corbyn a' dol an aghaidh a' chèile

Bho chionn beagan mhionaidean, ghabh Boris Johnson agus Jeremy Corbyn chun an àrd-urlair ann an Salford airson a' chiad dheasbad telebhisein do dh'iomairt an taghaidh.

Is e seo a' chiad uair a chaidh deasbad mar seo a chumail far nach eil ach ceannardan an dà phàrtaidh is motha a' faighinn cothrom an argamaidean a chur an cèill.

Tha tuilleadh aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Niall O' Gallagher.