Sùil air Mion-Chànain: Albais is Doric

'Se dà mhile 'sa naoi deug bliadhna nan cànanan dùthchasach aig a' UN, agus fad na seachdain seo bi am fear-naidheachd againn Andreas Wolff, a toirt sùil air staid mion-chànanan eile na Rìoghachd Aonaichte. Mar a tha Andreas ag aithris tha mòran air a bhith a' tachairt 's na beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh airson Albais agus Beurla an Ear-Thuath - Doric - a bhrosnachadh.

Air fhoillseachadh