Neo-eisimeileachd na h-Alba air a' chlàr

Le iomairt an taghaidh a' gluasad dhan treasamh seachdain, tha an SNP agus am Pàrtaidh Làbarach air a bhith a' bruidhinn mu na dh'fhaodadh tachairt le dàrna referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba - mura bi mòr-chuid aig aon phàrtaidh às dèidh na bhòta air an ath-mhìos.

Tha am Pàrtaidh Tòraidheach air a bhith a' bruidhinn mu chòraichean iasgaich na h-Alba às dèidh Bhrexit agus tha na Lib-Deamaich air a bhith a-mach air na planaichean aca airson stad a chur air Atharrachadh na Gnàth-Shìde.