Buannachd CIN do Advocacy nan Eilean Siar

Cluinnear agus chìthear gu leòr mu Phudsey Dihaoine 's e a' nochdadh aig iomadach tachartas Clann an Èis.

A thuilleadh air fealla-dhà agus dibhearsain, bithear cuideachd a' togail airgid airson diofar a dhèanamh ann am beatha dhaoine air feadh na dùthcha.

Ann an Steòrnabhagh, tha a' bhuidheann Advocacy nan Eilean Siar a' faighinn buannachd gach bliadhna bhon charthannas.

Thadhal Anndra MacFhionghain orra gus barrachd fhaighinn a-mach.