Ullachadh 'son 'Bliadhna Chladaichean is Uisgeachan na h-Alba'

'S e 2020 Bliadhna Chladaichean is Uisgeachan na h-Alba.

Chumar tachartas ann an Glashcu Diciadain airson aire a tharraing chun a sin.

Tha 10 bliadhna bhon a thòisich Riaghaltas na h-Alba a' cur air dòigh bliadhnachan sònraichte mar dhòigh air turasachd a bhrosnachadh.

An ath-bhliadhna bidh aire air cladaichean, aibhnichean, lochan agus canàlan.