Luchd-obrach dha na seirbheisean slàinte agus turasachd

Sheall figearan bho chionn ghoirid gu bheil trì chairteal a mhillean duine bho thall thairis air am fastadh ann an roinn thurasachd agus seirbheisean slàinte Bhreatainn.

Leis an àireamh dhaoine gun obair air a' Ghàidhealtachd sna h-Eileanan nas ìsle na tha i ann an sgìrean eile den dùthaich, a bheil seo a' fàgail gu bheil an sgìre gu bhith gu mòr an urra ri daoine bho thall thairis airson seirbheisean slàinte agus turasachd a lìbhrigeadh? Seo Alasdair MacLeòid.