Ceist mu thaighean air an Tairbeart

Tha Cathraiche Comhairle Choimhearsneachd Cheann a Tuath na Hearadh a' sireadh fhreagairtean mu cuin agus ciamar a thèid taighean ùra air an Tairbeart a chrìochnachadh.

Dhearbh Caidreachas Taigheadas Innse Gall, HHP an-dè nach biodh a' chompanaidh togail a fhuair an cùmhnant a' tilleadh.

Bha còir aca ochd taigh a thogail air làrach seann stèisean nam poileas air an Tairbeart. Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.