Am bi bhòtadh tactaigeach a' tachairt san taghadh seo?

Bha uair a bha daoine dìreach a' bhòtadh dhan phàrtaidh as motha a bha a' còrdadh riutha.

Tha teansa gum faodadh sin atharrachadh gu ìre anns an taghadh seo, oir tha an taghadh fhèin cho toinnte - eadar Brexit, an Rìoghachd Aonaichte fhèin a chumail ri chèile no a sgaradh is eile.

Ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh, tha còrdadh foirmeil eadar cuid de na pàrtaidhean a tha an aghaidh Bhrexit, nach seas iad an aghaidh a chèile ann an cuid de sheataichean - sin na Lib-Deamaich, na h-Uainich aguis Plaid Cymru. Chan eil an Alba.

Ach chan eil sin ag ràdh nach bi bhòtadh tactaigeach ann.

Bhruidhinn Dòmhnall Moireasdan ri Deasaiche Westmister an Daily Record, Torcuil Crichton.

Air fhoillseachadh