Prògram-leasachaidh Young Films

'S e a bhith na dhrochaid eadar sgrìobhadairean ùra agus feadhainn le cumhachd ann am fiolm is telebhisean an t-amas a th' aig prògram leasachaidh Young Films, a rèir stiùiriche na buidhne.

Bha Chris Young a' bruidhinn agus a' bhunait a' foillseachadh an treas phrògram leasachaidh aca ann an Inbhir Nis an-raoir.

Bha am fear-naidheachd againn Ruairidh MacÌomhair an làthair