Eaglaisean ùra air a' Ghàidhealtachd

Bithear a' cluinntinn tric gu leòr mu eaglaisean a th' air dùnadh, ach chan eil sin fìor anns a h-uile àite.

Fhuair Eaglais na h-Alba talamh airson eaglais ùr a thogail far Rathad Dhubhrais ann an Inbhir Nis.

Agus, ann am Baile Dhubhthaich, tha pròiseact airson togalach ùr dhan Eaglais Shaoir a' leantainn.

Tha Nicole Webber ag aithris.