Nurs pàirt-ùine ann an Gleann Eilg

Dhearbh Bòrd-Slàinte na Gàidhealtachd gun d' fhuair iad air banaltram pàirt-ùine fhastadh do sgìre Ghleann Eilg agus Arnasdail.

Ach a dh'aindeoin sin, dh'innis iad gum feum daoine ann an suidheachadh èiginneach fhathast fònadh gu 999 's iad a feuchainn fhathast ri dotair fhaighinn dhan sgìre.

Tha an sgeulachd aig Eileen NicDhòmhnaill.