Carragh-Cuimhne nan Comandothan

Chaidh dà mhionaid de shàmhchair a' chumail air feadh na dùthcha aig 11:00m Diluain.

Seo mar a thachair aig Carragh Cuimhne nan Commandothan ann an Drochaid an Aonachain, Bràigh Loch Abair.

Bidh tuilleadh mu na tachartasan air feadh Bhreatainn againn air An Là aig 8:00f air BBC ALBA.