Seann bhall Làbarach a' moladh bhòtadh do Bhoris Johnson

Fhad's a bha am pàrtaidh Làbarach a' feuchainn ri dèiligeadh ris an naidheachd gu bheil an leas-cheannard aca, Tom Waston, a' fàgail a dhreuchd - nochd fear a bha roimhe na bhall Làbarach, Iain Austin, ag ràdh nach eil Jeremy Corbyn fiot a bhith na Phrìomhaire.

Mhol Mgr Austin cuideachd gum bu chòir do dhaoine bhòtadh airson Boris Johnson.

Thachair seo agus na pàrtaidhean uile a' leanntain len iomairtean taghaidh ann an Alba.