BBC Naidheachdan

Tuna a' Chuain Shiair

Thòisich proiseict rannsachaidh ùr far chosta na Hearadh gus barrachd ionnsachadh mu Tuna A Chuain Shiair.

Tha an àireamh dhuibh sansgìre air a dhol an àirde as na beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh - ach chan eil e follaiseach fhathast carson, neo cia mheud dìreach a th'ann.

Tha sgioba air a bhith a' feuchainn ri tagaichean a chuir an-sàs, gus tuigse nas fheàrr fhaighinn, agus bha am fear-naidheachd againn Iain MacAonghais comhla riutha.