Obair air Taigh-solais Rubha Robhanais

Bu chòir na leasachaidhean a tha dol a thachairt aig taigh-solais Rubha Robhanais ann an ceann a tuath Leòdhais a chleachdadh mar cheum airson an tuilleadh ghoireasan a stèidheachadh aig an làraich, a-rèir a' chomhairliche ionadail Coinneach MacLeòid.

Dh'fhoillsich Bòrd Taighean-solais a' Chinn a Tuath gun robh iad a' dol a' sgeadachadh nan togalaichean agus a' dol a chur solas ùr LED an sàs.

Seo Murray MacLeoid.

Air fhoillseachadh