BBC Naidheachdan

Prìomhachas dhan NHS le luchd-poileataigs

Fhuair an NHS prìomhachas Diluain agus luchd-poileataigs na h-Alba ag iomairt air thoiseach air an Taghadh Choitcheann.

Ged nach do thòisich an iomairt gu foirmeil fhathast tha na diofar phàrtaidhean air a bhith a' putadh an lèirsinne airson sheirbheisean slàinte san àm ri teachd.

Thachair seo agus buidheann riochdachaidh urrasan slàinte Shasainn ag ràdh nach bu choir dhan NHS a bhith air a chleachadh mar bhall-coise poileataigeach.