Alba air soirbheachadh an Èirinn

Bha là air leth aig sgioba iomain na h-Alba ann am Baile Átha Cliath Disathairne.

Rinn na h-Albannaich an gnothach air Èirinn 5-11 (26) gu 0-4 (4).

Na bu thràithe air an là, bha Èirinn air soirbheachadh 7-12 (33) gu 4-2 (14) aig ìre Fo 21.

Fhuair sinn beachd bho Ùisdean MacIllinnein air na geamaichean agus air na tha an dàn dhan t-sreath seo san àm ri teachd.

Dealbh bho Phiaras Ó Mídheach/Sportsfile.

Air fhoillseachadh