Taigh-tasgaidh ùr Gheàrrloch an ìmpis fosgladh

Fosglaidh taigh-tasgaidh air Taobh Siar Rois às ùr an ath-sheachdain.

Thòisich buidheann ann an Geàrrloch air a' phròiseact airson taigh-tasgaidh ùr a stèidheachadh bho chionn còrr is 10 bliadhna.

Chosg am pròiseact £2.4m, 's tha goireasan ann a leithid leabhar-lann, bùth agus àite-bìdh.