Obair-leasachaidh aig Cala Steòrnabhaigh

Thòisich an obair-leasachaidh air Cala Steòrnabhaigh gus marina ùr agus cala nas doimhne a stèidheachadh a chosgas còrr air £60m not.

Bha Ministear an Ionmhais Phoblaich, Ceit Fhoirbeis, anns a' bhaile an-diugh agus i a' moladh an obair-deasachaidh a rinn Ùghdarras a' Chala.

Tha an aithris seo aig Aonghas Dòmhnallach.