Carragh-chuimhne an Inbhir Nis

Tha planaichean aig Comann Gàidheil na Bànrighinn carragh-chuimhne a stèidheachadh ann am meadhan Inbhir Nis.

Chaidh an cur còmhla ri Gòrdanaich na Gàidhealtachd ann an naoi ceud deug naoidhead 's a ceithir airson batallion ùr a chruthachadh.

Tha Nicole Webber ag aithris.