Planaichean Oighreachd Ghabhsainn

Tha còrr air mìos bho sgrios teine oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn, a tha a' ruith oighreachd na coimhearsnachd eadar Barbhas agus Nis ann an Leòdhas.

Ach, tha gnothaichean na h-oighreachd a' dol air adhart mar às àbhaist 's iad air gluasad gu oifis eile.

Tha cuideachd planaichean aca a-niste airson oifis ùr a thogail.

Tha tuilleadh aig Aonghas Dòmhnallach...