Cead do sgeamaichean haidro

Tha comhairlichean air a' Ghàidhealtachd air aontachadh ri planaichean connspaideach gus sgeamaichean haidro a chur air adhart ann an Gleann Èite.

Bha gu leòr chomhairlichean an aghaidh nam planaichean - a chaidh aontachadh an toiseach bho chionn mìos - gus deasbad a dhèanamh às ùr mun chùis.

Tha tuilleadh aig Anndra MacFhionghain