A' comharrachadh Sir Ùisdean Rothach

Tha 100 bliadhna ann Dimàirt bhon a dh'eug Sir Ùisdean Rothach, am fear a thug ainm do na beanntan ann an Alba anns a bheil còrr is trì mile troimh de dh'àirde.

Tha 282 dhuibh ann.

Tha streap nam beann air fàs chun na h-ìre a-nist 's gu bheil e mar ghnìomhachas dhà fhèin agus sgìrean thall 'sa bhos a' faighinn buannachd às.