Talla a' bhaile an Inbhir Ghòrdain

Tha planaichean aig coimhearsnachd Inbhir Ghòrdain sealbh fhaighinn air talla a' bhaile.

Aig aon àm, bha an togalach na thaigh-dealbh, ach tha e a-niste mar as trice falamh, le oifis no dhà shuas an staidhre.

Tha buidhean ùr a' sireadh dhòighean gus eachdraidh an talla agus an talla fhèin a chumail beò, mar a tha Nicole Webber a-nise ag aithris.