Gizzen Briggs a' comharrachadh 25 bliadhna

Tha 25 bliadhna bho chaidh an còmhlan-ciùil Gizzen Briggs a' stèidheachadh ann an Acadamaidh Rìoghal Bàile Dhùthaich agus bha'd a comarrachadh an dearbh rud sa bhaile air an deireadh sheachdain.

Thàinig cluicheadairean bho na bliadhnaichean a dh'fhalbh, còmhla ri cluicheadairean an latha an-diugh gus ceòl a chluich.

Tha an aithris seo aig Cara Coburn.