Ceannard Loganair ann an Steòrnabhagh

Thuirt a' chompanaidh Loganair gu bheil iad dol a dhèanamh iomairt nas làidire airson faraidhean saora ADS a leudachadh gu oileanaich agus luchd-gnothachais.

A' tadhal air Leòdhas an-diugh, thuirt Àrd Stiùiriche na companaidh cuideachd gum bi ceithir plèanaichean jet ùr aca ron t-Samhradh agus gu bheil iad a choimhead ri barrachd sheirbheisean adhair a chur air chois do Bheinn nam Faodhla.

Le barrachd seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh