Taic do Bhile Oighreachd a' Chrùin

Tha Pàrlamaid na h-Alba air taic a chur ri Bìle Oighreachd a' Chrùin Alba.

Fon bhìle, faodar smachd air maoin agus airgead Oighreachd a' Chrùin a ghluasad bhon bhuidhinn eadar-amail a chaidh a stèidheachadh airson coimhead ris a' chùis ann an Alba gu ùghdarrasan ionadail agus bhon sin gu buidhnean aig ìre na coimhearsnachd.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.

Air fhoillseachadh