Iain Moireach, 1938 - 2018

Chaochail an sgrìobhadair Gàidhlig Iain Moireach, à Barbhas ann an Leòdhas, aig aois 80.

A bharrachd air cliù a chosnadh mar sgrìobhadair dràma agus sgeulachdan goirid gu sònraichte, thug e bliadhnaichean an sàs ann an obair foghlaim agus an craoladh.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' toirt sùil air ais air a bheatha 's air a' chuid litreachais.