Duaisean na Gàidhlig

B' e oidhche mhòr a bh' ann airson saoghal na Gàidhlig Diciadain, agus duaisean na Gàidhlig air an toirt seachad ann an Glaschu.

Am measg na bhuannaich, bha Iain Tormod MacLeòid agus Boyd Robastan a fhuair Sàr Dhuais na Gàidhlig.

Fhuair tachartas Ceòl is Craic an duais ann an roinn Cultar is na h-Ealain, agus choisinn an Dtr Mìcheal Newton an duais eadar-nàiseanta