Biadh is Ball-coise

Tha Ross County air a bhith ag obair còmhla ri Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean airson barrachd ionnsachadh mun bhiadh a bu chòir cluicheadairean ithe.

Chuir luchd-rannsachaidh là oideachaidh air dòigh do chluicheadairean òga a' chluba.

Mar phàirt dhen sin, bha na balaich ag ionnsachadh ciamar a dhèanadh iad còicearachd, a bharrachd air dè bu chòir dhaibh a bhith ag ithe.

Seo Doneil MacLeòid.