Cèilidh cuimhneachaidh a' Chogaidh Mhòir

Às dèidh nan seirbheisean cuimhneachaidh a chaidh a chumail aig deireadh na seachdaine a' comharrachadh deireadh a' Chogaidh Mhòir, chaidh cèilidh cuimhneachaidh a chumail feasgar an-dè ann an Talla Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach.

Chaidh òrain is bàrdachd a ghabhail bho àm a' Chogaidh fhèin, ach cuideachd òrain is duain a rinn sgoilearan bho Bhun-sgoil Chille Mhoire agus Bun-sgoil Stafainn bho chionn ghoirid.

Bha am fear-naidheachd Alasdair MacLeòid ann dhuinne.