Seirbheis RNR

Air sàilleabh a' Chogaidh Mhòir bha cuid de Ghàidheil nan luchd-seirbheis mara ann an cùl-chuideachd a' Chabhlaich Rìoghail, air a neo an RNR.

B' ann leis an t-seirbheis seo a bha a' chuid as motha den fheadhainn a chaidh a chall air an Iolaire.

Tha e na chuimhneachan dhuinn nach tug crìoch an fhòirneirt crìoch builleach air a' Chogadh, gu h-àraid do chuid a bha a' sabaid ann.

Tha Niall Bartlett ag aithris.