Iomain a' comharrachadh ceann-bliadhna na h-Iolaire

Bidh iomain mar phàirt de thachartasan a' comharrachadh 100 bliadhna bho thachair tubaist na h-Iolaire.

Cluichidh Camanachd Leòdhais geama càirdeil an aghaidh Cheann Loch Seile air Là na Bliadhna Ùire.

Chaidh an geama a chur air dòigh gus aire a thoirt do na ceanglaichean eachdraidheil co-cheangailte ris a' Chogadh Mhòr.