Leabhar ùr mu shaighdear Gàidhealach

Tha an ceòladair ainmeil à Ath Tharracail, Fergie Dòmhnallach, air leabhar fhoillseachadh ag innse mu bheatha athar a bha na shaighdear ann am buidhinn shònraichte, car coltach ris an SAS, sa chiad chogadh.

Chaidh cuid dhen fhiosrachadh mu na Lovat Sharp Shooters a chall sa Bhlitz.

Ach tha Fergie air na teapaichean agus pàipearan a bh' aig athair mun ùine aige sa bhuidhinn a chumail agus an cur ann an clò.